Betaling inschrijfgeld

Het inschrijfgeld dient voldaan te worden uiterlijk één week voor aanvang van de wedstrijd.
Voor leden van golfclub Princenbosch bedraagt het inschrijfgeld € 47,-

Hierin is inbegrepen ontvangst met koffie, wedstrijdleiding, snack bij de borrel, diner en prijzen.
Voor deelnemers die geen lid zijn van golfclub Princenbosch bedraagt het inschrijfgeld € 70,-
Hierin is hetzelfde inbegrepen en ook de greenfee.

Partners die gezellig mee komen dineren betalen € 28,- voor een mooi drie-gangen-diner.
Consumpties zijn op deze dag voor eigen rekening.

Betalingen kun je overmaken naar:

Rabobank rekening NL66RABO013.07.98.711, ten name van Bavel Golf, te Bavel.
Graag met vermelding van je deelnemersnaam.